Załącznik 2

MIENIE JEDNOSTEK – O Ś W I A T A

    wartość księgowa brutto -  w złotych

Lp.

Nazwa jednostki

Budynki i budowle

Inne środki trwałe

Razem

Uwagi

1.

Szkoła podstawowa Czarny Dunajec

410.990

205.285

616.275

 

2.

Szkoła podstawowa Ciche 1

510.253

231.735

741.988

 

3.

Szkoła podstawowa Ciche 3

255.911

50.381

306.292

 

4.

Szkoła podstawowa Chochołów

574.070

121.930

696.000

 

5.

Szkoła podstawowa Czerwienne 1

279.274

85.917

365.191

 

6.

Szkoła podstawowa Dział

214.403

24.552

238.955

 

7.

Szkoła podstawowa Odrowąż

1.619.352

175.992

1.795.344

 

8.

Szkoła podstawowa Pieniążkowce

1.810.135

146.492

       1.956.627

 

9.

Szkoła podstawowa Piekielnik

1.413.069

102.239

1.515.308

 

10.

Szkoła podstawowa Podczerwone

1.454.298

90.309

1.544.607

 

11.

Szkoła podstawowa Podszkle

187.569

67.642

255.211

 

12.

Szkoła podstawowa Ratułów

213.873

86.612

300.485

 

13.

Szkoła podstawowa Wróblówka

280.178

58.887

339.065

 

14.

Szkoła podstawowa Czerwienne 2

 

 

 

Budynek w budowie, stary zlikwidowany

15.

Szkoła podstawowa Stare Bystre 1

388.374

 

388.374

Budynek w dzierżawie

16.

Szkoła podstawowa Stare Bystre 2

131.866

 

131.866

Budynek w dzierżawie

 

Razem:

9.743.615

1.447.973

11.191.588

 

17.

Gimnazjum Czarny Dunajec

3.872.268

229.768

4.102.036

 

18.

Gimnazjum Ciche

1.688.893

254.693

1.943.586

 

19.

Gimnazjum Piekielnik

 

90.688

90.688

Bud szkoły Pd

20.

Gimnazjum Załuczne

509.060

125.766

634.826

 

 

Razem gimnazja

6.070.221

700.915

6.771.136

 

21.

Przedszkole CzDunajec

277.409

35.470

312.879

 

22.

Gminny Zespół Oświat.

 

534.533

534.533

Sprzedaż mieszk

 

Ogółem:

16.091.245

2.718.891

18.810.136