Załącznik 2

MIENIE JEDNOSTEK – O Ś W I A T A

    wartość księgowa brutto -  w złotych

Lp.

Nazwa jednostki

Budynki i budowle

Inne środki trwałe

Razem

Uwagi

1.

Szkoła podstawowa Czarny Dunajec

439.988

185.197

625.185

 

2.

Szkoła podstawowa Ciche 1

510.253

220.782

731.035

 

3.

Szkoła podstawowa Ciche 3

255.911

44.063

299.974

 

4.

Szkoła podstawowa Chochołów

574.070

101.500

675.750

 

5.

Szkoła podstawowa Czerwienne 1

279.274

75.760

355.034

 

6.

Szkoła podstawowa Dział

214.403

23.633

238.036

 

7.

Szkoła podstawowa Odrowąż

1.619.352

170.643

1.789.995

 

8.

Szkoła podstawowa Pieniążkowice

1.810.134

132.518

        1.942653

 

9.

Szkoła podstawowa Piekielnik

1.413.069

98.655

1.511.724

 

10.

Szkoła podstawowa Podczerwone

1.454.298

85.093

1.539.391

 

11.

Szkoła podstawowa Podszkle

187.569

59.488

247.057

 

12.

Szkoła podstawowa Ratułów

213.873

109.549

323.422

 

13.

Szkoła podstawowa Wróblówka

280.178

58.307

338.485

 

14.

Szkoła podstawowa Czerwienne 2

58.781

 

58.781

Budynek w dzierżawie

15.

Szkoła podstawowa Stare Bystre 1

388.374

 

388.374

Budynek w dzierżawie

16.

Szkoła podstawowa Stare Bystre 2

131.866

 

131.866

Budynek w dzierżawie

 

Razem:

9.831.394

1.365.188

11.196.582

 

17.

Gimnazjum Czarny Dunajec

3.872.268

219.279

4.091.547

 

18.

Gimnazjum Ciche

1.688.893

250.447

1.939.340

 

19.

Gimnazjum Piekielnik

 

88.539

88.539

Bud szkoły pd

20.

Gimnazjum Załuczne

509.060

120.283

629.343

 

 

Razem gimnazja

6.070.221

678.548

6.748.769

 

21.

Przedszkole CzDunajec

277.409

35.019

312.428

 

22.

Gminny Zespół Oświat.

 

847.545

847.545

 

 

Ogółem:

16.179.024

2.926.300

19.105.324