Załącznik Nr 1

 

MIENIE GMINY W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

       Wartość księgowa - brutto:

                                                                                                                             w złotych

Lp

Nazwa jednostki

Grunty

Wartość

Budynki i budowle

Inne środki trwałe

Pozostałe aktywa

1.inwesty-cje rozp.

2.udziały

Razem

Uwagi

 

1.

Urząd Gminy

18.850.408

  7.744.639

   1.130.925

 15.670.182

 16.974.000

60.370.154

Zał.Nr 3

2.

Gminny Zespół Oświatowy

   -

 

 16.091.245

 

  2.718.891

 

 

 18.810.136

Zał.Nr 2

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

   -

 

 

 

      95.824

 

 

 

 

       95.824

 

4.

Gminna Biblioteka Publiczna

   -

 

 

 

      51.930

 

 

 

       51.930

 

 5.

Centrum Kultury i Promocji

 

      28.630

 

 

     340.080

 

    142.412

 

 

     511.122

 

  

 6.

SGZPOZ

 

   1.195.971

 

 

  1.195.971

Wartość budynków

 

         Razem

18.879.038

25.371.935

 4.139.982

32.644.182

 81.035.137

 

 

 

Powyższe zestawienie obejmuje:

Dane z kont 011,013, 020, 030 i 080    grunty, budynki i budowle

                                                     inne środki trwałe: komputery, środki transportu,       

                                                     wyposażenie, udziały w spółce gminy, inwestycje rozpoczęte 

                                                     wartości niematerialne i prawne/ oprogramowanie  

                                                     komputerów