Tabela Nr 4

 

WYKONANIE  ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2005 ROKU

                                                                                                                             

                                                                                                        w złotych

l.p.

Miejscowość – zadanie

Kwota

 

1.

Chochołów

               Chodnik – przy drodze wojewódzkiej

               Szkoła – zmiana pokrycia dachu

               Ośrodek zdrowia

               Zakup gruntu

               Remont budynku (stara szkoła)

 

            62.600

            58.561

          200.000

              3.000

            28.712                

2.

Ciche   

                 Drogi powiatowe

              Drogi gminne

              Drogi rolnicze

              Drogi - usuwanie skutków powodzi

              Wykonanie dokumentacji – droga

              Remizy

              Opracowanie dokument–sala gimnastyczna

              Likwidacja skutków trzęsienia ziemi (szkoła)

              Modernizacja oświetlenia ulic

 

          345.000

          193.321

            28.157

            68.636

            47.170

          105.904

            97.610

            28.500

              1.836   

3.

Czarny Dunajec

                Wodociąg  modernizacja

              Wodociąg do osiedla Romów

              Wodociąg –ogrodzenie ujęcia

              Chodnik przy drodze wojewódzkiej

              Drogi gminne

              Drogi rolnicze

              Szkoła – budowa

              Likwidacja szkód – sala gimnastyczna

              Modernizacja oświetlenia ulic

 

          107.817

            72.136

            56.326

          420.112

            63.250

            63.877

       2.377.998

            85.908

            17.350

4.

Czerwienne

                 Drogi gminne

              Drogi rolnicze

               Drogi – likwidacja skutków powodzi

              Szkoła – budowa

 

            60.186

            35.905

            35.600

       2.355.060

5.

Dział

                 Drogi gminne

               Drogi rolnicze

               Remiza

 

            47.659

            57.789

            23.796

6.

Koniówka

                 Drogi gminne

              Drogi rolnicze

 

            75.361

              3.935   

 

 

 

7.

Odrowąż

                 Drogi gminne

               Drogi rolnicze

               Usuwanie skutków powodzi – drogi

               Modernizacja oświetlenia ulic

 

            123.331

              44.646

              26.488

              11.784        

8.

Piekielnik

                    Drogi powiatowe

                    Drogi gminne

                 Drogi rolnicze

                 Usuwanie skutków powodzi – drogi

                 Szkoła

 

              50.000

            256.890

              87.493

              26.437

            124.116 

 

9.

Pieniążkowce

                 Drogi gminne

 

              66.861

10.

Podczerwone

                    Drogi gminne                

 

            157.882

11.

Podszkle

                    Drogi gminne

                 Drogi rolnicze

                 Usuwanie skutków powodzi – drogi

                 Modernizacja oświetlenia ulic

                 Boisko szkolne

 

              61.182

              26.335

            138.407

                9.322

              17.750

12.

Ratułów

                    Drogi gminne

                 Drogi rolnicze

                 Usuwanie skutków powodzi – drogi

                 Szkoła – rozbudowa

                Sala – „Dominówka”

 

            112.367

              61.727

              62.915

            650.741

              43.518

13.

Stare Bystre

                    Drogi gminne

                 Drogi rolnicze

                 Most

                 Usuwanie skutków powodzi - drogi

                 Szkoły

                 Usuwanie skutków trzęsienia ziemi

 

            174.705

                6.363

            179.138

              75.809

              30.003

              20.599  

14.

Wróblówka

                     Drogi gminne

                  Modernizacja oświetlenia ulic     

 

            135.753

              11.880

15.

Załuczne

                     Drogi powiatowe

                     Drogi gminne

                  Drogi rolnicze

                  Remiza

                  Dokumentacja – sala gimnastyczna

 

              98.407

              75.481

              10.000

                3.646

              61.800

 

 

 

 

 

16.

Zadania ogólnogminne

                  Modernizacja ośrodków zdrowia

                  Zakup wyposażenia ośrodków zdrowia

                  Komputeryzacja

                  Dotacja dla Państwowej Podhalańskiej

                  Wyższej Szkoły Zawodowej

                  Modernizacja budynku nr.II

                  Remont pom.Posterunku Policji

 

 

                 100.426

                   30.000

                   49.953

       

                   21.000

                 129.728

                   19.793

 

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2005 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2006 roku.