G O S P O D A R K A    P O Z A B U D Ż E T O W A:

                                                                                                                                                                                                                     Tabela Nr 3

 

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW   BUDŻETOWYCH

 I FUNDUSZU CELOWEGO w 2005 roku

 

                                                                                                                                                                                                             w złotych

Stan

 

Przychody

 

Suma

 

 

Rozchody

 

Stan

Suma

Środków na

Pocz.roku

Razem

w tym:

dotacje

Dochody własne

 

Razem

Wpłata

do budżetu

Płace i

Pochodne

Wydatki

Majątkowe

Środków na

Koniec roku

 

    I. Zakład b

Budżetowy

Przedszkole

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.043

   499.748

   353.000

     146.748

     501.791

     520.470

     -

    402.235

     -

   - 18.679

     501.791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  II. Zakład

Budżetowy

Gminny

    Zakład

 

Komunalny

 

 

 

 

 

 

 

     53.164

     11.686

     11.417

           269

      64.850

       64.670  

** 34.165

          180

       24.068

      -     

       0

      64.850    

                                                                                                            ** zmniejszenie stanu środków obrotowych – 34.165 zł należności  przejął

                                                                                                                 Urząd Gminy, kwota 180 złotych rozliczenie podatku dochodowego   

 

I.    fundusz celowy – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

       9.061

        5.018

 

    5.018

     14.079

         7.993

 

 

 

        6.086

      14.079