ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW

I.Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

·15 marca

·15 maja

·15 września

·15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

II.Osoby prawne

Podatek od nieruchomości

• do 31 stycznia - I rata,

• do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty

Podatek rolny

• 15 marca

• 15 maja

• 15 września

• 15 listopada roku podatkowego.

Podatek leśny

• do dnia 15 każdego miesiąca

 

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne

• do dnia 15 lutego – I rata,

• do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

- w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata

- do dnia 15 września danego roku – II rata