ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XIX Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 31 marca 2020 roku


pdfUchwała Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Odrowąż
Dodano: 2020-04-01 13:29:26Pobrano: 20 // 0.25 MB
pdfUchwała Nr XIX/191/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Piekielnik
Dodano: 2020-04-01 13:29:25Pobrano: 17 // 0.25 MB
pdfUchwała Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Piekielnik
Dodano: 2020-04-01 13:29:24Pobrano: 16 // 0.25 MB
pdfUchwała Nr XIX/189/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Piekielnik
Dodano: 2020-04-01 13:29:23Pobrano: 15 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/188/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2020-2024 oraz ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Dodano: 2020-04-01 13:29:27Pobrano: 18 // 0.57 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/187/ 2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli przystąpienia przez Gminę Czarny Dunajec do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i zaopiniowania zasad partycypacji Gminy Czarny Dunajec w tym projekcie
Dodano: 2020-04-01 13:29:19Pobrano: 16 // 0.52 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/186/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
Dodano: 2020-04-01 13:29:28Pobrano: 14 // 0.32 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/185/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Dodano: 2020-04-01 13:29:29Pobrano: 15 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/184/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok 2020
Dodano: 2020-04-01 13:29:29Pobrano: 14 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/183/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/158/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Dodano: 2020-04-01 13:29:28Pobrano: 14 // 0.34 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/182/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ
Dodano: 2020-04-01 13:29:22Pobrano: 18 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/180/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2020-04-01 13:29:22Pobrano: 16 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/179/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2020-04-01 13:29:21Pobrano: 15 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/178/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie
Dodano: 2020-04-01 13:29:21Pobrano: 18 // 0.24 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/177/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie
Dodano: 2020-04-01 13:29:20Pobrano: 16 // 0.24 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/176/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2031
Dodano: 2020-04-16 11:06:29Pobrano: 12 // 0.43 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/175/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020
Dodano: 2020-04-01 13:29:26Pobrano: 26 // 0.69 MB
pdfProtokol - XIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 31 marca
Dodano: 2020-04-16 08:00:37Pobrano: 14 // 0.36 MB