ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

Aktualne informacje
Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!
// 2020-05-07 do 2020-05-21 Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!

W dniu 06-05-2020r. Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski podpisał umowę z firmą „TS BUD” Tomasz Stachulak na wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji Czarny Dunajec – Odrowąż w ramach mikroprojektu pn.: „Odkrywanie poprzez udostępnianie - poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”
czytaj więcej

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Partner Wiodący : Gmina Czarny Dunajec
Partner Projektu: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Wartość całkowita projektu 128253,03 €

Czas realizacji:
Projekt będzie realizowany w okresie od III.2020r. do II.2021

Aktualne zapytania ofertowe kierowane w ramach mikroprojektu pn. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji: