ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

Aktualne informacje

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Partner Wiodący : Gmina Czarny Dunajec
Partner Projektu: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Wartość całkowita projektu 128253,03 €

Czas realizacji:
Projekt będzie realizowany w okresie od III.2020r. do II.2021