ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Analiza potrzebPartnerzy projektu przed określeniem zakresu wspólnego projektu przeprowadzili diagnozę problemu pogranicza. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zdefiniowano następujące problemy: brak dostatecznej wiedzy mieszkańców w zakresie posiadanego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, potrzeba rozwoju wspólnych produktów turystycznych, ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, takich jak transgranicznych Szlak wokół Tatr, zbyt mała liczba trwałych elementów infrastruktury rekreacyjnej ukierunkowanych na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, niewystarczająca ilość trwałych inwestycji zwiększających funkcjonalność oraz dostępność markowego transgranicznego produktu jakim jest " Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr".