ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

 

Partner Wiodący : Gmina Czarny Dunajec

Partner Projektu: Miasto Trstena

Czas realizacji:

Projekt będzie realizowany w okresie od III.2020r. do II.2021

 

Zapytania ofertowe kierowane w ramach mikroprojektu pn.Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

 

Wartość całkowita projektu 139934,60 €