ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XVI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 30 stycznia 2020 roku


pdfUCHWAŁA NR XVI /171 /2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2020-02-18 08:22:10Pobrano: 48 // 0.22 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/168/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmian w przepisach prawa miejscowego, skutkujących wprowadzeniem powszechnej nieodpłatności za parkowanie w miejscach publicznych służących jako parkingi, usytuowanych przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami oraz obowiązku sprzedawania produktów żywnościowych w sklepach przyszpitalnych w cenach nieprzekraczających cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach
Dodano: 2020-02-18 08:22:10Pobrano: 36 // 0.34 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/167/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2022arny Dunajec na lata 2020-2022
Dodano: 2020-02-18 08:22:09Pobrano: 36 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/165/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2020-02-18 08:22:08Pobrano: 44 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/164/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/155/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dodano: 2020-02-18 08:22:07Pobrano: 34 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/163/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy
Dodano: 2020-02-18 08:22:07Pobrano: 50 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/162/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, posiadających Kartę Dużej Rodziny
Dodano: 2020-02-18 08:22:06Pobrano: 34 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/161/2020 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
Dodano: 2020-02-18 08:22:05Pobrano: 109 // 1.56 MB