ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 30 grudnia 2019 roku


pdfUCHWAŁA NR XV/159/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
Dodano: 2020-01-10 12:59:20Pobrano: 38 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA Nr XV/158/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Dodano: 2020-01-10 12:59:20Pobrano: 44 // 0.44 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/157/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2020-01-10 12:59:19Pobrano: 52 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/156/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy
Dodano: 2020-01-10 12:59:18Pobrano: 51 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/155/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dodano: 2020-01-10 12:59:17Pobrano: 46 // 0.24 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/154/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
Dodano: 2020-01-10 13:33:50Pobrano: 63 // 0.91 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/153/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2031
Dodano: 2020-01-10 13:29:12Pobrano: 42 // 0.43 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/152/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020
Dodano: 2020-01-10 12:59:16Pobrano: 49 // 1.93 MB
pdfUCHWAŁA Nr XV/151/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dodano: 2020-01-10 12:59:14Pobrano: 46 // 0.74 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/150/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019-2029
Dodano: 2020-01-10 13:29:11Pobrano: 40 // 0.43 MB
pdfUCHWAŁA NR XV/149/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
Dodano: 2020-01-10 12:59:12Pobrano: 42 // 0.23 MB
pdfprotokol_glosowania_30-12-2019
Dodano: 2020-01-14 11:45:23Pobrano: 45 // 0.09 MB