ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XI sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 30 września 2019 roku


pdfSzczegółowy protokół głosowań
Dodano: 2019-10-03 11:27:51Pobrano: 55 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/114/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
Dodano: 2019-10-03 11:27:52Pobrano: 56 // 0.65 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/115/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019-2029
Dodano: 2019-10-03 11:27:53Pobrano: 51 // 0.84 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI/116/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Dodano: 2019-10-03 11:27:53Pobrano: 58 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI/117/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w latach od 2017 do 2019
Dodano: 2019-10-03 11:27:54Pobrano: 48 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/118/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
Dodano: 2019-10-03 11:27:55Pobrano: 93 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/119/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-10-03 11:28:00Pobrano: 166 // 0.37 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/120/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodano: 2019-10-03 11:28:03Pobrano: 171 // 0.31 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/122/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2019-10-03 11:28:05Pobrano: 135 // 0.21 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/123/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec
Dodano: 2019-10-03 11:28:07Pobrano: 50 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/124/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Dodano: 2019-10-03 11:28:09Pobrano: 93 // 0.13 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/126/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalny na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-10-03 11:28:11Pobrano: 57 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/121/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-10-03 11:28:13Pobrano: 132 // 0.68 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/125/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Dodano: 2019-10-03 11:28:26Pobrano: 58 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/127/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-10-03 11:28:29Pobrano: 55 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/128/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia drogi do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy czarny Dunajec
Dodano: 2019-10-03 11:28:31Pobrano: 57 // 0.18 MB