ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały IX sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 24 czerwca 2019 roku


pdfUCHWAŁA NR IX/95/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2019-07-12 13:16:37Pobrano: 83 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR IX/94/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Podczerwonem
Dodano: 2019-07-12 13:16:38Pobrano: 90 // 0.34 MB
pdfUCHWAŁA Nr IX/93/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2018 rok
Dodano: 2019-07-12 13:16:35Pobrano: 71 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR IX/91/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
Dodano: 2019-07-12 13:16:36Pobrano: 74 // 0.63 MB
pdfUCHWAŁA Nr IX/90/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec absolutorium z tytułu wykonanie budżetu gminy za 2018 rok
Dodano: 2019-07-12 13:16:33Pobrano: 74 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr IX/89/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2018 rok
Dodano: 2019-07-12 13:16:35Pobrano: 72 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr IX/88/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarny Dunajec za rok 2018
Dodano: 2019-07-12 13:16:34Pobrano: 75 // 0.23 MB
pdfZbiorczy imienny protokół głosowania
Dodano: 2019-07-12 13:16:32Pobrano: 74 // 0.08 MB