ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały VI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 roku


pdfUCHWAŁA Nr VI/71/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dodano: 2019-03-27 13:02:46Pobrano: 107 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA Nr VI/70/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Dodano: 2019-03-27 13:02:39Pobrano: 110 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA Nr VI/69/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodano: 2019-03-27 13:02:36Pobrano: 104 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA Nr VI/68/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Dodano: 2019-03-27 13:02:34Pobrano: 115 // 0.34 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Dodano: 2019-03-27 13:02:36Pobrano: 120 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/66/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”
Dodano: 2019-03-27 13:02:31Pobrano: 121 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA Nr VI/65/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2019-03-27 13:02:29Pobrano: 106 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowani mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2019-2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
Dodano: 2019-03-27 13:02:27Pobrano: 256 // 0.31 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-03-27 13:02:24Pobrano: 125 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Dodano: 2019-03-27 13:02:33Pobrano: 280 // 0.21 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2019-03-27 13:02:35Pobrano: 120 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
Dodano: 2019-03-27 13:02:35Pobrano: 131 // 0.31 MB
pdfUCHWAŁA Nr VI/58/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ
Dodano: 2019-03-27 13:02:22Pobrano: 120 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019-2029
Dodano: 2019-03-27 13:02:20Pobrano: 115 // 0.82 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
Dodano: 2019-03-27 13:02:19Pobrano: 113 // 1.08 MB
pdfImienny protokół głosowania
Dodano: 2019-04-05 12:28:37Pobrano: 118 // 0.12 MB