Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gospodarka komunalna i transportowa

Aktualne informacje
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czarny Dunajec
// 2018-09-17 do 2018-10-31
Odpady należy wystawić przed godz. 8:00. Odbiór z poboczy głównych dróg przebiegających przez tereny zabudowane, tak jak jest to przyjęte przy odbiorze odpadów komunalnych.
czytaj więcej
Nowy samochód asenizacyjny w Gminie Czarny Dunajec
// 2017-03-08 do 2017-04-26 Nowy samochód asenizacyjny w Gminie Czarny Dunajec
Wójt Gminy Czarny Dunajec zakupił w roku 2017 fabrycznie nowy samochód asenizacyjny marki MAN z napędem 4x4 z beczką o pojemności 6 m3 za kwotę 469 650,90 zł. czytaj więcej
Podmioty gospodarcze - obowiązki sprawozdawcze w 2017 roku
// 2017-02-02 do 2017-04-30
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina czytaj więcej
Opłaty w 2017 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
// 2017-02-01 do 2017-12-31
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 r. pozostają na poziome opłat z 2016 r. czytaj więcej
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
// 2012-01-02 do 2012-01-16
Urząd Gminy Czarny Dunajec przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości, jak również oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Ponadto przypomina się że kierowanie wód opadowych z rynien na chodniki jest prawnie zakazane i może stwarzać niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia przechodniów czytaj więcej
Przydatność wody do spożycia - Czarny Dunajec
// 2018-09-18 do 2018-10-09

Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że Decyzją nr 260/2018 z dnia 14 września 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie próbek wody z wodociągu publicznego w Czarnym Dunajcu pobranych w ramach nadzoru sanitarnego wodociągu publicznego w Czarnym Dunajcu w dniu 03.07.2018 r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Czarnym Dunajcu.

czytaj więcej