Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gospodarka komunalna i transportowa

Aktualne informacje
Możliwe przerwy w dostawie wody
// 2018-11-23 do 2018-11-29

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej przez Tauron Dystrybucja S.A


w dniu 28.11.2018 r. w miejscowości Czarny Dunajec, może nastąpić przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego w całej miejscowości od


godz. 7:00 – 18:00. Prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej
Chochołów – woda z wodociągu publicznego zdatna do spożycia
// 2018-11-20 do 2018-11-29
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że Decyzją nr 353/18 z dnia 19 listopada 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po analizie sprawozdania z badań wykonanych przez Zespół laboratoriów Badawczych – Laboratorium Higieny Komunalnej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu publicznego w Chochołowie w dniu 13.11.2018 r stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Chochołowie.

 

czytaj więcej
Chochołów – woda z wodociągu publicznego warunkowo zdatna do spożycia
// 2018-11-14 do 2018-11-19

Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że Decyzją nr 348/18 z dnia 08 listopada 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po przeprowadzeniu laboratoryjnych badań próbki wody, pobranej w dniu 06.11.2018 r. z wodociągu publicznego w Chochołowie oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie cząstkowe z badania kwestionowanej próbki wody z dnia 08.11.2018 r. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Chochołowie.

czytaj więcej
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czarny Dunajec
// 2018-09-17 do 2018-10-31
Odpady należy wystawić przed godz. 8:00. Odbiór z poboczy głównych dróg przebiegających przez tereny zabudowane, tak jak jest to przyjęte przy odbiorze odpadów komunalnych.
czytaj więcej
Nowy samochód asenizacyjny w Gminie Czarny Dunajec
// 2017-03-08 do 2017-04-26 Nowy samochód asenizacyjny w Gminie Czarny Dunajec
Wójt Gminy Czarny Dunajec zakupił w roku 2017 fabrycznie nowy samochód asenizacyjny marki MAN z napędem 4x4 z beczką o pojemności 6 m3 za kwotę 469 650,90 zł. czytaj więcej
Podmioty gospodarcze - obowiązki sprawozdawcze w 2017 roku
// 2017-02-02 do 2017-04-30
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina czytaj więcej
Opłaty w 2017 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
// 2017-02-01 do 2017-12-31
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 r. pozostają na poziome opłat z 2016 r. czytaj więcej
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
// 2012-01-02 do 2012-01-16
Urząd Gminy Czarny Dunajec przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości, jak również oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Ponadto przypomina się że kierowanie wód opadowych z rynien na chodniki jest prawnie zakazane i może stwarzać niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia przechodniów czytaj więcej
NOWOŚĆ! POJEMNIKI NA PRZETERMINOWANE LEKARSTWA w Gminie Czarny Dunajec
// 2018-12-06 NOWOŚĆ! POJEMNIKI NA PRZETERMINOWANE LEKARSTWA  w Gminie Czarny Dunajec
Od stycznia 2018 roku mieszkańcy Gminy Czarny Dunajec mogą oddawać zużyte/przeterminowane lekarstwa do specjalnych pojemników umieszczonych w przychodniach z terenu Gminy. czytaj więcej
Przydatność wody do spożycia - Czarny Dunajec
// 2018-09-18 do 2018-10-09

Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że Decyzją nr 260/2018 z dnia 14 września 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie próbek wody z wodociągu publicznego w Czarnym Dunajcu pobranych w ramach nadzoru sanitarnego wodociągu publicznego w Czarnym Dunajcu w dniu 03.07.2018 r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Czarnym Dunajcu.

czytaj więcej