ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały III sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 28 grudnia 2018 roku


pdfUCHWAŁA Nr III/37/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych
Dodano: 2019-01-03 12:05:00Pobrano: 194 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA NR III/34/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy czarny Dunajec
Dodano: 2019-01-03 12:05:07Pobrano: 175 // 3.05 MB
pdfUCHWAŁA Nr III/33/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Dodano: 2019-01-03 12:05:04Pobrano: 157 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA NR III/32/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Dodano: 2019-01-03 12:05:02Pobrano: 230 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Dodano: 2019-01-03 12:05:03Pobrano: 159 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodano: 2019-01-03 12:05:07Pobrano: 666 // 0.22 MB
pdfUCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia z przeprowadzonej edukacji ekologicznej na terenie Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Dodano: 2019-01-03 12:04:59Pobrano: 202 // 3.60 MB
pdfUCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016- 2019
Dodano: 2019-01-03 12:05:11Pobrano: 388 // 2.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr III/27/2018 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie : ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dodano: 2019-01-03 12:05:00Pobrano: 149 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dodano: 2019-01-03 12:05:01Pobrano: 152 // 0.50 MB
pdfZbiorczy protokół imiennego głosowania
Dodano: 2019-01-03 12:15:24Pobrano: 181 // 0.09 MB