ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały II sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 7 grudnia 2018 roku


pdfUCHWAŁA Nr II/24/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „TATRY”
Dodano: 2018-12-12 11:20:46Pobrano: 163 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/23/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2018-12-12 11:20:40Pobrano: 150 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/22/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2018-12-12 11:20:39Pobrano: 129 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/21/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2018-12-12 11:20:38Pobrano: 137 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA NR II/20/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszarów: „Chochołów-14”, „Chochołów-15” i „Ciche-28”
Dodano: 2018-12-12 11:21:10Pobrano: 418 // 3.95 MB
pdfUCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018- 2028
Dodano: 2018-12-12 11:20:42Pobrano: 143 // 0.88 MB
pdfUCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dodano: 2018-12-12 11:20:44Pobrano: 150 // 0.50 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/17/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych
Dodano: 2018-12-12 11:21:05Pobrano: 192 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/15/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodano: 2018-12-12 11:21:08Pobrano: 140 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/14/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Dodano: 2018-12-12 11:21:03Pobrano: 152 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/13/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Dodano: 2018-12-12 11:21:01Pobrano: 159 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/12/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Dodano: 2018-12-12 11:20:59Pobrano: 131 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/11/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej Na
Dodano: 2018-12-12 11:20:57Pobrano: 135 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/10/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Dodano: 2018-12-12 11:20:55Pobrano: 157 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/9/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych
Dodano: 2018-12-12 11:20:53Pobrano: 134 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II /8/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodano: 2018-12-12 11:20:51Pobrano: 146 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/7/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Dodano: 2018-12-12 11:20:48Pobrano: 151 // 0.26 MB
pdfZestawienie protokołów głosowania imiennego
Dodano: 2018-12-12 11:30:12Pobrano: 166 // 0.20 MB