ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów


Opłaty obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

Ilość osób tworzących gospodarstwo domowe

Wysokość opłaty od gospodarstwa domowego

w przypadku stosowania się do zasad selektywnej zbiórki

Kwota miesięczna

Kwota kwartalna

Kwota roczna

1

9 zł

27 zł

108 zł

2

18 zł

54 zł

216 zł

3

27 zł

81 zł

324 zł

4

36 zł

108 zł

432 zł

5-6

45 zł

135 zł

540 zł

7-8

54

162 zł

648 zł

>8

63

189 zł

756 zł


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana:

a)w kasie Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

b)u sołtysa wsi,

c)na rachunek bankowy nr: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

2.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie,
w następujących terminach:

a)za I kwartał – do 15 marca danego roku,

b)za II kwartał – do 15 maja danego roku,

c)za III kwartał – do 15 września danego roku,

d)za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.

3.W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust. 1, kwota nadpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat.