ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wybory 2018

Aktualne informacje
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 października 2018 r.
// 2018-10-29 do 2018-11-12
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj więcej
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 1 października 2018 r.
// 2018-10-12 do 2018-11-10
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj więcej
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 1 października 2018 r.
// 2018-10-01 do 2018-11-10
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r.
// 2018-09-28 do 2018-10-22
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czarny Dunajec czytaj więcej
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 28 września 2018 r.
// 2018-09-28 do 2018-10-22
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. czytaj więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r.
// 2018-09-21 do 2018-09-25
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Czarny Dunajec obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje: czytaj więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
// 2018-08-31 do 2018-11-10
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I
// 2018-08-31 do 2018-11-10
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 sierpnia 2018 r., o okręgach wyborczych na terenie Gminy Czarny Dunajec,
// 2018-08-23 do 2018-10-31
ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu
dla wyborów do Rady Gminy Czarny Dunajec oraz wyborów Wójta Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj więcej
INFORMACJA Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 sierpnia 2018 roku
// 2018-08-20 do 2018-11-20
o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Czarny Dunajec, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku - przygotowana na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz 754 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku czytaj więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018r.
// 2018-08-20 do 2018-11-20
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. czytaj więcej
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018r.
// 2018-08-20 do 2018-11-20
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r czytaj więcej