ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 roku


pdfUCHWAŁA NR XXXV/374//2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2018-07-26 14:55:48Pobrano: 233 // 0.72 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXV/373/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2018-07-26 14:55:26Pobrano: 180 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/372/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
Dodano: 2018-07-26 14:55:41Pobrano: 183 // 1.06 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/371/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia formy, w jakiej prowadzona będzie działalność Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego „Muzeum torfowisk” w Chochołowie
Dodano: 2018-07-26 14:55:22Pobrano: 184 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/370/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2018-07-26 14:55:33Pobrano: 166 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/369/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028
Dodano: 2018-07-26 14:55:30Pobrano: 186 // 0.83 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/368/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dodano: 2018-07-26 14:55:23Pobrano: 185 // 0.50 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/368/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dodano: 2018-07-26 14:55:36Pobrano: 187 // 0.50 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/367/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2018-07-26 14:55:45Pobrano: 198 // 0.22 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/366/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czarny Dunajec maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dodano: 2018-07-26 14:55:39Pobrano: 165 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXV/365/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2018-07-26 14:55:21Pobrano: 311 // 0.86 MB
pdfOBWIESZCZENIE NR 3/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/231/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
Dodano: 2018-07-26 14:55:20Pobrano: 238 // 0.57 MB