ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 roku


pdfUchwała Nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/310/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018
Dodano: 2018-06-18 15:15:37Pobrano: 176 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIV/360/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2018-07-26 15:16:23Pobrano: 362 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXIV/357/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2017 rok
Dodano: 2018-06-18 15:15:37Pobrano: 178 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIV/356/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028
Dodano: 2018-06-18 15:15:36Pobrano: 171 // 1.53 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIV/355/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018r poz. 994 ) oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r poz. 2077 )
Dodano: 2018-07-26 15:16:58Pobrano: 150 // 0.72 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXIV/354/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2017
Dodano: 2018-06-18 15:15:34Pobrano: 166 // 0.24 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXIV/353/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
Dodano: 2018-06-18 15:15:34Pobrano: 176 // 0.24 MB