ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2018 roku


pdfUCHWAŁA NR XXXIII/349/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
Dodano: 2018-05-10 09:27:34Pobrano: 174 // 0.29 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/348/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2018-05-10 09:27:33Pobrano: 189 // 0.38 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/347/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów
Dodano: 2018-05-10 09:27:32Pobrano: 363 // 0.47 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/346/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2018-05-10 09:27:31Pobrano: 206 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/344/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028
Dodano: 2018-05-10 09:27:29Pobrano: 179 // 0.61 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/343/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dodano: 2018-05-10 09:27:30Pobrano: 176 // 0.60 MB