ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXXII/340/2018 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2018-03-22 12:38:46Pobrano: 212 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/339/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/226/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Dodano: 2018-03-22 12:38:45Pobrano: 226 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/338/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2018-03-22 12:38:44Pobrano: 216 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/336/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dodano: 2018-03-22 12:38:43Pobrano: 230 // 0.36 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/335/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Dodano: 2018-03-22 12:38:42Pobrano: 215 // 0.34 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/334/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Dodano: 2018-03-22 12:38:41Pobrano: 309 // 1.27 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/333/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
Dodano: 2018-03-22 12:38:39Pobrano: 268 // 0.77 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXII/332/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
Dodano: 2018-03-22 12:38:38Pobrano: 213 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXII/331/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
Dodano: 2018-03-22 12:38:35Pobrano: 203 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/330/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028
Dodano: 2018-03-22 12:38:35Pobrano: 212 // 0.61 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXII/329/2018 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dodano: 2018-03-22 12:38:33Pobrano: 217 // 0.60 MB