ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 07 lutego 2018 roku


pdfUchwała Nr XXXI - 319 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Dodano: 2018-02-08 14:06:06Pobrano: 211 // 0.98 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 320 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2018-2028
Dodano: 2018-02-08 14:06:07Pobrano: 231 // 1.41 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 321 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ
Dodano: 2018-02-08 14:06:08Pobrano: 190 // 0.26 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 322 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022
Dodano: 2018-02-08 14:06:09Pobrano: 349 // 0.58 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 323 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Dodano: 2018-02-08 14:06:10Pobrano: 219 // 0.20 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 324 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
Dodano: 2018-02-08 14:06:11Pobrano: 291 // 0.19 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 325 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie nadania medalu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2018-02-08 14:06:12Pobrano: 192 // 0.26 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 327 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Dodano: 2018-02-08 14:06:13Pobrano: 194 // 0.27 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 328 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Dodano: 2018-02-08 14:06:14Pobrano: 199 // 0.32 MB
pdfUchwała Nr XXXI - 326 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2015r. Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2018-02-08 14:26:05Pobrano: 227 // 0.70 MB