ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXX/318/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Dodano: 2018-01-26 10:30:17Pobrano: 200 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXX/317/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Dodano: 2018-01-26 10:30:16Pobrano: 244 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XXX/314/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Dodano: 2018-01-26 10:30:14Pobrano: 262 // 0.38 MB
pdfUCHWAŁA NR XXX/313/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarny Dunajec
Dodano: 2018-01-26 10:30:13Pobrano: 176 // 0.09 MB
pdfUCHWAŁA NR XXX/312/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
Dodano: 2018-01-26 10:30:19Pobrano: 226 // 1.06 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXX/311/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 – 2019
Dodano: 2018-01-26 10:30:15Pobrano: 188 // 0.51 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXX/310/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018
Dodano: 2018-01-26 10:30:12Pobrano: 206 // 0.44 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXX/309/2017 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie : ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dodano: 2018-01-26 10:30:10Pobrano: 183 // 0.81 MB
pdfUCHWAŁA NR XXX/308/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Dodano: 2018-01-26 10:30:09Pobrano: 248 // 1.16 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXX/307/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028
Dodano: 2018-05-24 13:51:23Pobrano: 146 // 0.65 MB
pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC na rok 2018 Nr XXX/306/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dodano: 2018-01-26 10:30:07Pobrano: 194 // 3.28 MB
pdfOBWIESZCZENIE NR 2/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
Dodano: 2018-01-26 10:30:04Pobrano: 191 // 0.37 MB