ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

IB Sp. z o.o., ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec

Zakład Utylizacji Odpadów, ul Jana Pawła II 115, 34-470 Czarny Dunajec

Tel. 18-44-88-591

Adres punktu: Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A (za budynkiem Remizy OSP Czarny Dunajec) w godzinach 8:00 – 14:00 w ramach działania „Mobilnego PSZOK-u”.