ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Firma: IB Sp. z o.o., ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec, Zakład Utylizacji Odpadów, ul Jana Pawła II 115, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 18-44-88-591

która zbiera odpady w ramach „Mobilnego PSZOK-u”.

Na terenie Gminy organizowany jest raz na kwartał Mobilny Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Czarny Dunajec na parkingu za Remizą OSP ul. Józefa Piłsudskiego 2A w godzinach 800– 1400. W trakcie organizowanej zbiórki zbierane są następujące rodzaje odpadów: niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych środkach, aerozole i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa,
zużyte baterie, w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć (jak termometry) oraz zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacja o terminach „Mobilnego PSZOK-u” podawana jest do publicznej wiadomości.