ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podmioty odbierające odpady komunalne

Na terenie Gminy Czarny Dunajec odpady komunalne od mieszkańców gminy odbierane są przez firmy:

A.S.A. Eko Polska ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,

Oddział Jabłonka, ul. Kozubek 1, 34-480 Jabłonka

Tel. 18-265-22-52

Firma odbiera odpady z następujących miejscowościach: Ciche, Chochołów, Dział, Koniówka, Odrowąż, Podczerwone, Piekielnik, Podszkle, Pieniążkowice, Ratułów i Załuczne.

IB Sp. z o.o., ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec

Zakład Utylizacji Odpadów, ul Jana Pawła II 115, 34-470 Czarny Dunajec

Tel. 18-44-88-591

Firma odbiera odpady z następujących miejscowościach: Czarny Dunajec, Czerwienne, Stare Bystre i Wróblówka.

Na terenie gminy Czarny Dunajec działają firmy, których dane zawarte są w rejestrze działalności regulowanej: http://www.czarny-dunajec.pl/news/825/rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_gospodarki_komunalnej