ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXIX /303/ 2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Dział
Dodano: 2017-12-05 09:25:15Pobrano: 204 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXIX/302/ 2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2017-12-05 09:25:14Pobrano: 220 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIX/301/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Załucznem
Dodano: 2017-12-05 09:25:13Pobrano: 237 // 1.01 MB
pdfU C H W A Ł A NR XXIX/298/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Dodano: 2017-12-05 09:25:16Pobrano: 214 // 0.31 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIX/297/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2017-12-05 09:25:16Pobrano: 355 // 0.52 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIX/296/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Dodano: 2017-12-05 09:25:09Pobrano: 284 // 2.90 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIX/295/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028
Dodano: 2017-12-05 09:25:12Pobrano: 250 // 0.78 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIX/294/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
Dodano: 2017-12-05 09:25:11Pobrano: 733 // 0.51 MB
pdfOBWIESZCZENIE NR 1/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2017-12-05 09:25:07Pobrano: 258 // 0.31 MB