ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Pozyskanie środków pozabudżetowych

Aktualne informacje
Zapytanie ofertowe
// 2014-01-03 do 2014-01-13
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu zwraca się z zapytaniem ofertowym na pełnienie funkcji menadżera projektu w ramach zadania pn "Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec". Projekt jest współfinansowany ze środków MRPO 2007-2013. Zakres zarządzania projektem obejmuje wszelkie czynności nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz rozliczeniem w/w projektu i kontaktami z IZ. Ofert należy składać do dnia 13.01.2014 r. O wyborze oferty decyduje najniższa cena. czytaj więcej
Środki z UE na kanalizację
// 2012-06-01 do 2012-06-16 Środki z UE na kanalizację
Gmina Czarny Dunajec otrzymała kolejne środki na budowę kanalizacji i wymianę sieci wodociągowej. Ze środków na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) przyznana została na ten cel kwota w wysokości niemal 650 tys. zł. czytaj więcej
Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
// 2012-04-17 do 2012-04-24
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
i URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
ZAPRASZAJĄ
mieszkańców Gminy Czarny Dunajec na konsultacje
z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich
czytaj więcej
Informacja dotycząca projektu pn.: "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu"
// 2011-08-30 do 2011-09-30 Informacja dotycząca projektu pn.: "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu"
Informujemy, że;
W związku z trwającą procedurą przetargową dla zadania Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu pn.: "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu", przesunięciu ulega termin dokonania drugiej wpłaty raty, który zgodnie z umową przypadał na dzień 30.09.2011 r.
czytaj więcej
Informacja dotycząca postępów w realizacji projektu pn; „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”
// 2011-08-09 do 2011-09-19 Informacja dotycząca postępów w realizacji projektu pn; „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”
Ogłoszono postępowanie przetargowe w dniu 09.08.2011 r.

Termin składania ofert do 19.09.2011r godz. 10:00

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową. czytaj więcej
WYKORZYSTANIE NA PROJEKTY TWARDE FUNDUSZY UNIJNYCH W GMINIE CZARNY DUNAJEC W 2010 r.
// 2011-02-11 do 2011-03-30 WYKORZYSTANIE NA PROJEKTY TWARDE FUNDUSZY UNIJNYCH W GMINIE CZARNY DUNAJEC  W 2010 r.
Projekt nr MRPO.06.02.02-12-226/09 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013

Całkowita wartość projektu wynosi 7 330 711,11 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane 6 564 247,55 PLN

Dofinansowanie 3 000 000 PLN

Polska należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, do urn poszło wtedy 58,85% upoważnionych do głosowania, 77,45% opowiedziało się za wstąpieniem do Unii, natomiast 22,55% było przeciw.
czytaj więcej
Solary dla Podhala
// 2011-01-25 do 2011-03-25
Ponad 21 mln zł trafi do gmin powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Najwięcej dostanie gmina Czarny Dunajec, bo prawie 5 mln zł. Pieniądze przeznaczone są na poprawę jakości powietrza i odnawialne żródła energii. 28 grudnia 2010 r. w Nowym Targu członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys podpisał umowy na realizację 6 projektów. czytaj więcej