ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXVII/273/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dodano: 2017-10-26 15:19:00Pobrano: 239 // 0.46 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVII/272/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dodano: 2017-10-26 15:18:59Pobrano: 354 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/271/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
Dodano: 2017-10-26 15:18:58Pobrano: 278 // 0.76 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/270/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry
Dodano: 2017-10-26 15:18:57Pobrano: 231 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/269/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2017-10-26 15:18:56Pobrano: 242 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/268/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodano: 2017-10-26 15:18:55Pobrano: 247 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/267/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Dodano: 2017-10-26 15:18:54Pobrano: 245 // 0.39 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/266/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Dodano: 2017-10-26 15:18:53Pobrano: 208 // 1.11 MB