ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 roku


pdfU C H W A Ł A Nr XXIV/253/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań związanych z rozpoznaniem i złóż wód geotermalnych jako odnawialnego źródła energii na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2017-05-09 09:46:02Pobrano: 240 // 0.26 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XXIV/251/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody Małopolskiego w obecnej kadencji Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2017-05-09 09:46:00Pobrano: 273 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/250/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2017-05-09 09:45:58Pobrano: 245 // 0.22 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/249/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec nr XXIII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym.
Dodano: 2017-05-09 09:45:56Pobrano: 247 // 0.21 MB
pdfC H W A Ł A Nr XXIV/248/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dodano: 2017-05-09 09:45:59Pobrano: 275 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/247/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028
Dodano: 2017-05-09 09:45:55Pobrano: 240 // 0.99 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/247/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028
Dodano: 2017-05-09 09:46:03Pobrano: 259 // 0.39 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/246/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
Dodano: 2017-05-09 09:45:57Pobrano: 256 // 1.13 MB