ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 roku


pdfUCHWAŁA NR XXIII/239/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec NR XXII/226/2017
Dodano: 2017-05-09 09:13:38Pobrano: 245 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIII/238/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2017-05-09 09:13:37Pobrano: 245 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIII/237/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodano: 2017-05-09 09:13:36Pobrano: 260 // 0.21 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXIII/236/2017 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2017-05-09 09:13:35Pobrano: 245 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIII/234/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
Dodano: 2017-05-09 09:13:35Pobrano: 274 // 1.69 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIII/233/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym
Dodano: 2017-05-09 09:13:33Pobrano: 252 // 0.13 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIII/232/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2017-05-09 09:13:32Pobrano: 235 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIII/231/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
Dodano: 2017-05-09 09:13:31Pobrano: 274 // 0.61 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXIII/230/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych
Dodano: 2017-05-09 09:13:29Pobrano: 243 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXIII/229/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2017-05-09 09:13:28Pobrano: 243 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA Nr XL/372/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
Dodano: 2018-01-15 14:39:51Pobrano: 220 // 0.27 MB