ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XVI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016 roku


pdfUCHWAŁA Nr XVI/168/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2015 rok
Dodano: 2016-07-14 11:28:15Pobrano: 297 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/167/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2016-07-14 11:28:14Pobrano: 272 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/166/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji
Dodano: 2016-07-14 11:28:13Pobrano: 291 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/165/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Dodano: 2016-07-14 11:28:02Pobrano: 322 // 0.49 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czarny Dunajec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Dunajec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dodano: 2016-07-14 11:28:12Pobrano: 281 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/163/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2016-07-14 11:28:08Pobrano: 279 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/162/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2016-07-14 11:28:07Pobrano: 273 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XVI/161/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2016-07-14 11:28:06Pobrano: 298 // 0.24 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/160/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015
Dodano: 2016-07-14 11:28:05Pobrano: 278 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/159/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
Dodano: 2016-07-14 11:28:03Pobrano: 318 // 0.03 MB