ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 roku


pdfU C H W A Ł A Nr XIII/140/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie : planu pracy stałych komisji Rady Gminy
Dodano: 2016-03-08 12:07:40Pobrano: 355 // 0.06 MB
pdfUchwała Nr XIII/136/2016 RADY Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dodano: 2016-03-08 12:07:39Pobrano: 403 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR XIII/134/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Dodano: 2016-03-08 12:07:37Pobrano: 348 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XIII/133/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Dodano: 2016-03-08 12:07:32Pobrano: 384 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIII/132/2016 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ
Dodano: 2016-03-08 12:07:37Pobrano: 332 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIII/131/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia środków na jego wykonanie
Dodano: 2016-03-08 12:07:31Pobrano: 328 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XIII/130/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2016-2025
Dodano: 2016-03-08 12:07:36Pobrano: 368 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XIII/129/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Dodano: 2016-03-08 12:07:30Pobrano: 348 // 0.71 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIII/128/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016
Dodano: 2016-03-08 12:07:35Pobrano: 404 // 0.11 MB
pdfUchwała Nr XIII -139 z dnia 24 lutego 2016 rok
Dodano: 2016-03-08 12:07:29Pobrano: 361 // 0.05 MB
pdfUchwała Nr XIII -137 z dnia 24 lutego 2016 rok
Dodano: 2016-03-08 12:07:41Pobrano: 398 // 0.03 MB