ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacje o zwolnieniach z opłat za gospodarowanie odpadami

Informacja o przysługujących zwolnieniach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od 23 STYCZNIA 2019 roku

ZWOLNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM WIELODZIETNYM, POSIADAJĄCYM KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z Uchwałą nr III/30/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od stawki opłat za gospodarowanie odpadami przysługuje zwolnienie, w wysokości 20% dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W przypadku gdy liczba osób w deklaracji  przewyższa liczbę osób kwalifikującą się do zwolnienia, zwolnienie 20% stawki przysługuje tylko rodzinie wskazanej na wykazie

Zwolnienie zostanie przyznane automatycznie, na podstawie wykazu gospodarstw domowych kwalifikujących się do uzyskania tego zwolnienia, które zostanie przekazane do tut. urzędu przez Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej.

Aby uzyskać zwolnienie, nie ma potrzeby wypełniać nowej deklaracji o wysokości opłaty. Aby uzyskać zwolnienie, należy spełniać kryterium opisane w ustawie o karcie dużej rodziny. 

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym gospodarstwo domowe spełniło kryterium kwalifikujące do uzyskania tego zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje do miesiąca w którym gospodarstwo domowe przestało spełniać kryterium kwalifikujące do uzyskania tego zwolnienia, włącznie z tym miesiącem.

Informacje o zwolnieniu zostaną przekazane właścicielowi nieruchomości, kwalifikującej się do przedmiotowego zwolnienia, w formie pisemnego zawiadomienia.