ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacje o zwolnieniach z opłat za gospodarowanie odpadami

Informacja o przysługujących zwolnieniach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od KWIETNIA 2017 r.

ZWOLNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM WIELODZIETNYM, POSIADAJĄCYM KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/237/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. od stawki opłat za gospodarowanie odpadami przysługuje zwolnienie, w wysokości 50% dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W przypadku, gdy liczba osób w deklaracji przewyższa liczbę osób kwalifikującą się do zwolnienia, zwolnienie 50% stawki przysługuje tylko rodzinom wskazanym na wykazie.

Zwolnienie zostanie przyznane automatycznie, na podstawie wykazu gospodarstw domowych kwalifikujących się do uzyskania tego zwolnienia, które zostanie przekazane do tut. urzędu przez Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej.

Aby uzyskać zwolnienie, nie ma potrzeby wypełniać nowej deklaracji o wysokości opłaty. Aby uzyskać zwolnienie, należy spełniać kryterium opisane w ustawie o karcie dużej rodziny. 

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym gospodarstwo domowe spełniło kryterium kwalifikujące do uzyskania tego zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje do miesiąca w którym gospodarstwo domowe przestało spełniać kryterium kwalifikujące do uzyskania tego zwolnienia, włącznie z tym miesiącem.

Informacje o zwolnieniu zostaną przekazane właścicielowi nieruchomości, kwalifikującej się do przedmiotowego zwolnienia, w formie pisemnego zawiadomienia.