ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015 roku


pdfUCHWAŁA Nr XI / 118 /2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Podczerwone
Dodano: 2015-12-04 09:51:48Pobrano: 369 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA XI/117/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny oraz zakup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2015-12-01 09:55:54Pobrano: 368 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA XI/116/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2015-12-01 09:55:53Pobrano: 345 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 115 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-04 09:51:47Pobrano: 342 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 114 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-04 09:51:42Pobrano: 347 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 113 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
Dodano: 2015-12-04 09:51:38Pobrano: 344 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 112 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
Dodano: 2015-12-04 09:51:43Pobrano: 331 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 111 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
Dodano: 2015-12-04 09:51:35Pobrano: 342 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 110 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik
Dodano: 2015-12-04 09:51:41Pobrano: 350 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 109 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-04 09:51:36Pobrano: 339 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 108 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Wróblówka
Dodano: 2015-12-04 09:51:42Pobrano: 334 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 107 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-04 09:51:40Pobrano: 355 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI / 106 / 2015 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-04 09:51:37Pobrano: 339 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/105/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/181/2000 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu, zmienionej uchwałą nr XXXI/204/2001 z dnia 19.02.2001 r., uchwałą nr VII/62/2003 z dnia 30.05.2003 r. i uchwałą nr XXXVIII/387/2010 z dnia 30.06.2010 r.
Dodano: 2015-12-01 10:01:15Pobrano: 361 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/ 104/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Dodano: 2015-12-01 10:01:46Pobrano: 401 // 1.00 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/291/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-01 10:01:39Pobrano: 356 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/102/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dodano: 2015-12-01 10:01:37Pobrano: 463 // 0.30 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XI/101/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Dodano: 2015-12-01 09:55:57Pobrano: 357 // 0.08 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI/100/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-01 09:55:56Pobrano: 552 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/99/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359)
Dodano: 2015-12-01 10:01:34Pobrano: 662 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/98/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2015-12-01 10:01:32Pobrano: 412 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA Nr XI/97/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2015-12-01 09:55:55Pobrano: 344 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-12-01 10:01:30Pobrano: 341 // 0.49 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Dodano: 2015-12-01 10:02:18Pobrano: 475 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
Dodano: 2015-12-01 10:02:19Pobrano: 476 // 0.13 MB