ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały V Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lutego 2015 roku


pdfUCHWAŁA Nr V/38/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: Powołania Komisji Statutowe
Dodano: 2015-03-03 14:16:30Pobrano: 429 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr V/37/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie : powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „TATRY”
Dodano: 2015-03-03 14:16:29Pobrano: 455 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr V/36/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: planu pracy stałych komisji Rady Gminy
Dodano: 2015-03-03 14:16:33Pobrano: 453 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA Nr V/35/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej
Dodano: 2015-03-03 14:16:31Pobrano: 448 // 0.05 MB
pdfUCHWAŁA Nr V/33/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie : powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2015-03-03 14:16:28Pobrano: 456 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr V/32/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2015-03-03 14:16:09Pobrano: 462 // 0.04 MB
pdfUCHWA ŁA Nr V/31/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
Dodano: 2015-03-03 14:16:07Pobrano: 434 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-03-03 14:16:27Pobrano: 463 // 2.53 MB
pdfUCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-03-03 14:16:03Pobrano: 581 // 0.59 MB
pdfUCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Dodano: 2015-03-03 14:16:06Pobrano: 475 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dodano: 2015-03-03 14:15:58Pobrano: 453 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2015-2017
Dodano: 2015-03-03 14:16:34Pobrano: 470 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR V/25/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec na lata 2015 – 2020
Dodano: 2015-03-03 14:16:04Pobrano: 460 // 0.03 MB