ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały IV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 stycznia 2015 roku


pdfUCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do realizacji projektu systemowego pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czarny Dunajec"
Dodano: 2015-01-29 15:23:24Pobrano: 429 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe zasady wynagradzania zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, wprowadzonego uchwałą Nr XXIII/228/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2009 roku
Dodano: 2015-01-29 15:23:45Pobrano: 518 // 0.09 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/22/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2015-01-29 15:23:44Pobrano: 439 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/21/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22. 01.2015 roku w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2015 – 2017
Dodano: 2015-01-29 15:23:43Pobrano: 611 // 0.17 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/20/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015.
Dodano: 2015-01-29 15:23:41Pobrano: 543 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-01-29 15:23:36Pobrano: 454 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC na rok 2015 Nr IV/18/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku
Dodano: 2015-01-29 15:23:35Pobrano: 463 // 1.34 MB