ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014 roku


pdfUCHWAŁA Nr XLVI/430/2014 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarny Dunajec oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
Dodano: 2014-12-11 08:12:02Pobrano: 548 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLVI/429/2014 w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
Dodano: 2014-12-11 08:11:59Pobrano: 543 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA NR XLVI/428/2014 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec
Dodano: 2014-12-11 08:11:52Pobrano: 525 // 0.13 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLVI/427/2014 w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2014-12-11 08:11:58Pobrano: 516 // 0.07 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLVI/424/2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dodano: 2014-12-11 08:11:57Pobrano: 1331 // 0.05 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLVI/423/2014 w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2014-12-11 08:11:55Pobrano: 523 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XLVI/422/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2014-12-11 08:11:47Pobrano: 511 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XLVI/421/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-12-11 08:11:50Pobrano: 536 // 0.36 MB