ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XLV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014 roku


pdfUCHWAŁA Nr XLV / 420 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:13:01Pobrano: 488 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 419 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 r w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:13:00Pobrano: 514 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 418 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 r w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:12:59Pobrano: 496 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 417 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 204 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:12:58Pobrano: 504 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 416 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:12:58Pobrano: 512 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 415 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:12:56Pobrano: 533 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 414 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:12:55Pobrano: 530 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 413/ 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-10-27 10:12:54Pobrano: 494 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 412 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Chochołów
Dodano: 2014-10-27 10:12:53Pobrano: 519 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XLV / 411 / 2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Dział.
Dodano: 2014-10-27 10:12:52Pobrano: 524 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XLV/408/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII//198/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania
Dodano: 2014-10-27 10:12:51Pobrano: 518 // 0.13 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XLV/407/2014 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia w latach 2015 i 2016 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2014-10-27 10:12:47Pobrano: 481 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XLV/406/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Dodano: 2014-10-27 10:12:50Pobrano: 508 // 0.35 MB