ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2014 roku


pdfUCHWAŁA NR XXXVIII/360/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/180/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2014-01-30 10:00:29Pobrano: 751 // 0.21 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVIII/359/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII//198/2012 w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania
Dodano: 2014-01-30 10:00:35Pobrano: 682 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVIII/358/2014 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie : dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-01-30 10:00:30Pobrano: 608 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVIII/357/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2014-01-30 09:59:27Pobrano: 596 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVIII/356/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Dodano: 2014-01-30 10:00:46Pobrano: 575 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVIII/355/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ
Dodano: 2014-01-30 10:00:43Pobrano: 614 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVIII/354/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2014-01-30 10:00:41Pobrano: 618 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVIII/353/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Dodano: 2014-01-30 10:00:20Pobrano: 799 // 0.30 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVIII/352/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie : ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Dodano: 2014-01-30 10:00:11Pobrano: 610 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVIII/351/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Dodano: 2014-01-30 10:00:06Pobrano: 628 // 0.21 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVIII/350/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Dodano: 2014-01-30 10:00:00Pobrano: 618 // 0.21 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVIII/348/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014- 2025
Dodano: 2014-01-30 10:00:40Pobrano: 619 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2014 Nr XXXVIII/347/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 2014 roku
Dodano: 2014-01-30 09:59:51Pobrano: 590 // 1.12 MB
pdfUchwała Nr XXXVIII/349/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014
Dodano: 2014-04-14 12:00:50Pobrano: 687 // 0.11 MB