ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXXVII/344/2013 w sprawie: przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
Dodano: 2014-01-10 09:31:12Pobrano: 658 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVII/343/2013 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2014 – 2020
Dodano: 2014-01-10 09:31:53Pobrano: 641 // 1.71 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVII/342/2013 w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Dodano: 2014-01-10 09:31:11Pobrano: 670 // 0.23 MB
pdfUchwała Nr XXXVII/341/2013 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem
Dodano: 2014-01-10 12:16:05Pobrano: 650 // 0.29 MB
pdfUchwała Nr XXXVII/340/2013 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem
Dodano: 2014-01-10 12:16:10Pobrano: 650 // 0.29 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVII/339/2013 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dodano: 2014-01-10 09:31:07Pobrano: 637 // 0.07 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVII/338/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Dodano: 2014-01-10 09:31:05Pobrano: 640 // 0.30 MB