ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXXVI/337/2013 w sprawie: najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-01-14 13:16:56Pobrano: 611 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVI/336/2013 w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
Dodano: 2013-11-29 13:19:51Pobrano: 662 // 0.07 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVI/335/2013 w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2013-11-29 13:20:26Pobrano: 2150 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVI/334/2013 w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2013-11-29 13:20:22Pobrano: 757 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVI/333/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dodano: 2013-11-29 13:20:18Pobrano: 633 // 0.58 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVI/332/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-11-29 13:20:06Pobrano: 642 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVI/331/2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-11-29 13:20:04Pobrano: 635 // 0.14 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVI/330/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2013-11-29 13:19:53Pobrano: 636 // 0.05 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVI/329/2013 w sprawie: ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych
Dodano: 2013-11-29 13:52:13Pobrano: 630 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVI/328/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-11-29 13:50:23Pobrano: 612 // 5.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVI/327/2013 w sprawie: podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
Dodano: 2013-11-29 13:20:01Pobrano: 761 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXVI/326/2013 w sprawie udzielenia w latach 2014 i 2015 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2013-11-29 13:19:49Pobrano: 628 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXVI/325/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Dodano: 2013-11-29 13:19:59Pobrano: 636 // 0.24 MB