ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Fundusze Europejskie

Aktualne informacje
Rusza budowa III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr!
// 2019-02-05 do 2019-02-19
Do 2020 roku Historyczno – kulturowo - przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów. Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy. czytaj więcej
Nowy folder o transgranicznej współpracy i działalności EUWT TATRY
// 2018-11-30 Nowy folder o transgranicznej współpracy i działalności EUWT TATRY
W ramach realizacji zadania publicznego pt. "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” i przygotowań do konferencji, która odbędzie się w dniach 29-30.11.2018 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wydało nowy folder informacyjny na temat współpracy transgranicznej. czytaj więcej
Artykuł promocyjny To już 5 lat od utworzenia EUWT TATRY
// 2018-11-30 Artykuł promocyjny To już 5 lat od utworzenia EUWT TATRY
W najnowszym 144 numerze dwutygodnika „Góral.info.pl” z dnia 22.11.2018 r. ukazał się artykuł na temat realizowanego przez EUWT TATRY projektu pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” i zaplanowanych w nim działań. czytaj więcej
Wizyta studyjna na polsko-słowackim pograniczu
// 2018-11-30 Wizyta studyjna na polsko-słowackim pograniczu
W przeddzień konferencji pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” jej uczestnicy udali się na wizytę, podczas której zaprezentowane zostały efekty wybranych transgranicznych projektów i interesujące przedsięwzięcia realizowane przez samorządy członkowskie Euroregionu „Tatry”. Były wśród nich również projekty, w których uczestniczy EUWT TATRY. czytaj więcej
Analiza potencjału rozwojowego EUWT TATRY
// 2018-11-30 Analiza potencjału rozwojowego EUWT TATRY
Jednym z efektów projektu pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018” jest opracowana Analiza potencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+. czytaj więcej
Konferencja EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej
// 2018-11-30 Konferencja EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej
Jesienią 2018 roku minęło 5 lat od utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion Tatry ze strony słowackiej. Był to wówczas pierwszy taki podmiot na granicach Polski z udziałem euroregionu. czytaj więcej
Konferencja EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej
// 2018-11-20 do 2018-11-30
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej”, oraz wizycie studyjnej, które odbędą się w dniach 29-30.11.2018 r. czytaj więcej
Polsko-słowacki rajd rowerowy
// 2018-06-20 do 2018-07-04 Polsko-słowacki rajd rowerowy
Blisko 60 uczniów ze szkół podstawowych wraz z nauczycielami i opiekunami uczestniczyło w poniedziałek 18 czerwca w polsko-słowackim rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Gminę Czarny Dunajec w ramach projektu pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. czytaj więcej
Polsko-słowacki rajd rowerowy
// 2018-06-08 do 2018-06-18 Polsko-słowacki rajd rowerowy
W dniu 18 czerwca 2018 r. Gmina Czarny Dunajec organizuje polsko-słowacki rajd rowerowy dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz sąsiednich gmin. Jest on realizowany w ramach projektu pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. czytaj więcej
Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego
// 2018-05-02 Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego
Od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. Gmina Czarny Dunajec we współpracy z Miastem Trstena realizuje transgraniczny mikroprojekt pt. „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
czytaj więcej
Stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wody
// 2018-03-20 do 2018-06-20 Stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wody
Stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wody została wybudowana dzięki wsparciu finansowemu środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji: „Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody”. czytaj więcej
Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza
// 2017-08-08 do 2017-09-08 Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza
Od 02.01.2017 r. do 31.10.2018 r. Gmina Czarny Dunajec realizuje we współpracy z 9 polskimi i słowackimi partnerami transgraniczny projekt pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. czytaj więcej
Do 2018 roku powstaną unikatowe multimedialne muzea przyrodnicze w Chochołowie i Orawskim Podzamczu! Transgraniczny projekt Gminy Czarny Dunajec i Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie zatwierdzony do dofinansowania!
// 2017-02-20 do 2017-03-08 Do 2018 roku powstaną unikatowe multimedialne muzea przyrodnicze w Chochołowie i Orawskim Podzamczu! Transgraniczny projekt Gminy Czarny Dunajec i Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie zatwierdzony do dofinansowania!
Decyzję o dofinansowaniu budowy dwóch multimedialnych muzeów przyrodniczych na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza podjął w dniu 15.02.2017 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. czytaj więcej