ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2013 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/278/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/38/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Czarny do Euroregionu „Tatry”
Dodano: 2014-01-14 12:31:22Pobrano: 605 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/277/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Ciche
Dodano: 2014-01-14 12:31:15Pobrano: 582 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/276/2013 w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Chochołów
Dodano: 2014-01-14 12:31:23Pobrano: 617 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVIII/275/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-03-26 10:02:14Pobrano: 849 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA Intencyjna Nr XXVIII/274/2013 w sprawie: zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2013-03-26 10:02:11Pobrano: 840 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Intencyjna Nr XXVIII/273/2013 w sprawie: zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2013-03-26 10:02:10Pobrano: 1054 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVIII/271/2013 w sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-03-26 10:02:09Pobrano: 813 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVIII/270/2013 w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Dodano: 2013-03-26 10:02:05Pobrano: 779 // 0.15 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XXVIII/269/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2013-03-26 10:02:03Pobrano: 773 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVIII/268/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024
Dodano: 2013-03-26 10:02:02Pobrano: 726 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2012r
Dodano: 2013-03-26 10:01:57Pobrano: 752 // 0.38 MB