ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

GMINY CZARNY DUNAJEC

ZA  2012  ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN PO ZMIANACH

   WYKONANIE

 

A. DOCHODY

66.990.349,53

66.969.829,61

A.1 Dochody bieżące

59.228.397,95

59.601.088.87

A.2 Dochody majątkowe

7.761.951,58

7.368.740,74

B. WYDATKI (B1 + B2)

69.669.303,53

67.918.538,82

B1. Wydatki bieżące

51.276.866,17

49.998.513,94

B2. Wydatki majątkowe

18.392.437,36

17.920.024,88

3. DEFICYT / NADWYŻKA

-2.678,954,00

-948.709,21

PLANOWANY DEFICYT ROCZNY  - 2.678.954 złote

WYNIK ZA ROK 2012  - deficyt  948.709,21  złotych

RZYCHODY

5.319.650,00

5.320.078,98

I.  Kredyty i pożyczki

2.340.000,00

2.340.000,00

II. Wolne środki

2.909.650,00

2.910.078,98

III. Spłata udzielonych pożyczek

70.000,00

70.000,00

ROZCHODY

2.640.696,00

2.640.695,90

1. Spłaty kredytów i pożyczek

2.615.696,00

2.615.695,90

2. Udzielone pożyczki

25.000,00

25.000,00

ZADŁUŻENIE GMINY

28.721.000,00

28.721.000,00

              w tym: pożyczki i kredyty

28.721.000,00

28.721.000,00

              zobowiązania wymagalne

0,00

0,00

DOTACJE OTRZYMANE  OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

173.637,00

173.637,00

Samorząd Województwa Małopolskiego

1.(Remiza Ratułów Dolny)

2.(Modernizacja dróg dojazd.do pól)

173.637,00

160.540,00

13.097,00

173.637,00

160.540,00

13.097,00

DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

500.000,00

287.858,55

 

Gminy (Miasta Nowy Targ, Zakopane, Gminy Nowy Targ, Kościelisko)

Przedszkola  niepubliczne

100.000,00

87.858,55

 

Powiat nowotarski – (drogi powiatowe+

Poradnia psychologiczna)

150.000,00

150.000,00

 

Samorząd województwa – środki na chodnik przy drogach wojewódzkich

250.000,00

50.000,00

 


WYKAZ UDZIELONYCH  PORĘCZEŃ I GWARANCJ

  • PPK Nowy Targ sp.z o.o.

0,00

4.862.243,50

(w 2012roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, powyższa

 kwota wysokość poręczeń z 2007

 roku

Czarny Dunajec 2013.03.05

pdfInformacja o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok.pdf
Dodano: 2013-03-07 09:29:26Pobrano: 815 // 0.05 MB