ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2013 roku


pdfUCHWAŁA Nr XXVII/265/2013 w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Dodano: 2014-01-10 12:04:12Pobrano: 610 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVII/264/2013 w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Dodano: 2014-01-10 12:04:18Pobrano: 582 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVII/263/2013 w sprawie : planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
Dodano: 2014-01-10 12:04:14Pobrano: 590 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVII/262/2013 w sprawie : planu pracy Komisji Rewizyjnej
Dodano: 2014-01-10 12:04:17Pobrano: 599 // 0.05 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVII/261/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do podjęcia czynności zmierzających do nadania Gminie Czarny Dunajec statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej
Dodano: 2014-01-10 12:04:15Pobrano: 632 // 0.02 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/260/2013 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Załuczne
Dodano: 2013-03-05 14:16:15Pobrano: 744 // 0.02 MB
pdfUCHWAŁA INTENCYJNA NR XXVII/259/2013 w sprawie: zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2013-03-05 14:16:07Pobrano: 734 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA INTENCYJNA XXVII/258/2013 w sprawie: zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2013-03-05 14:16:10Pobrano: 775 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/257/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Dodano: 2013-03-05 14:16:14Pobrano: 720 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVII/256/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Dodano: 2013-03-05 14:16:13Pobrano: 752 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVII/266/2013 w sprawie: najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2014-01-14 12:26:19Pobrano: 586 // 0.04 MB