ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku


pdfUCHWAŁA NR XXVI/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dodano: 2013-01-04 11:12:23Pobrano: 886 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVI/254/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec.
Dodano: 2013-01-04 11:12:18Pobrano: 813 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVI/253/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-01-04 11:12:16Pobrano: 745 // 0.07 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVI/252/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-01-04 11:13:53Pobrano: 854 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVI/251/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2013-01-04 11:13:50Pobrano: 806 // 0.17 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVI/250/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, dla obszaru „Chochołów - 13”
Dodano: 2013-01-04 11:13:45Pobrano: 900 // 3.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVI/249/2012 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 listopada 2012 roku, w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
Dodano: 2012-12-28 14:52:56Pobrano: 744 // 0.06 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XXVI/248/2012 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dodano: 2013-01-04 11:12:51Pobrano: 752 // 0.08 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XXVI/247/2012 w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013.
Dodano: 2013-01-04 11:12:49Pobrano: 763 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXVI/246/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024
Dodano: 2013-01-04 11:12:47Pobrano: 796 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2013 Nr XXVI/245/2012
Dodano: 2013-01-04 11:12:44Pobrano: 712 // 0.93 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XXVI/244/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023
Dodano: 2013-01-04 11:12:30Pobrano: 729 // 0.07 MB
pdfUCHWAŁA NR XXVI/243/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Dodano: 2013-01-04 11:12:29Pobrano: 736 // 0.37 MB
pdfSprostowanie do Uchwały Nr XXVI/250/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku
Dodano: 2013-03-11 08:33:17Pobrano: 859 // 0.03 MB